Մաթեմատիկա 03․02․2023

Գծիր և լրացրու մոգական քառակուսին։

ա) 1)200+212+188=600    (Մոգական թիվ)        բ) 1)145+200+255=600

2)212+255=467                                                                  2)212+200=412

3)600-467=133                                                               3) 600-412=188

4)255+188=443                                                              4) 212+255=467

5)600-443=157                                                               5) 600-467=133

6) 200+133=333                                                                6)145+188=333

7)600-333=267                                                                 7) 600-333=267

8)200+157=357                                                                   8) 188+255=443

9)600-357=343                                                                  9) 600-443=157

10)188+267=455                                                              10) 212+145=357

11) 600-357=243

 

Ֆիզկուլտուրայի Հաշվետվություն

Մենք  ֆիզկուլտուրայի ժամանակ Խաղում ենք Ֆուդբոլ և ուրիշ այլ խաղեր: Հեծանիվ ենք վարում, մարզվում ենք  վազում։ Շատ հետաքրքիր է անցնում  Ֆիզկուլտուրայի դասը։